DEM logo

O nas

Naše poslanstvo je čista energija.

osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred,
HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin), s petimi malimi hidroelektrarnami (MHE Melje, MHE Markovci, MHE Ruše, MHE Rogoznica in MHE Ceršak) ter štirimi sončnimi elektrarnami (SE Zlatoličje, SE Formin, SE Dravograd in SE OCV 3) družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije.

Povprečna letna proizvodnja družbe, ki znaša 2.800 GWh, predstavlja 80 odstotkov slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System). Skupna moč na pragu elektrarn družbe je skoraj 600 MW. Učinkovitost, zanesljivost, prilagodljivost, celovitost ter okoljska in družbena odgovornost so temeljne vrednote družbe, ki jim sledimo pri obstoječih zmogljivostih in tistih, ki jih še nameravamo zgraditi.


Vetrna energija – električna energija sedanjosti in prihodnosti

Veter nastane kot posledica obsevanja Zemljinega površja s sončnimi žarki. Sonce različne dele kopnega, morja in ozračja segreva z različno močjo. Ko se toplejši ali vlažnejši zrak dviguje, podenj priteka hladnejši oziroma bolj suh zrak. Tako nastanejo zračni tokovi iz katerih pridobivamo čisto električno energijo.

Vetrna energija postaja ena od najhitreje rastočih panog proizvodnje električne energije s povprečno letno rastjo več kot 30 odstotkov v zadnjih petih letih. 

Vetrna energija – električna energija sedanjosti in prihodnosti

Lokacije

Pri izbiri lokacij smo že v pripravi izločili varovana in poseljena območja ter krajinske parke, nato pa smo upoštevali najvišji možen izkoristek vetra ob hkratnem najmanjšem vplivu na lokalno skupnost in okolje.

Dravograd Rogaška Slatina Velenje Vetrna elektrarna Ojstrica Vetrna elektrarna Paški Kozjak Vetrna elektrarna Rogatec
Scroll left and right Pomik levo/desno

Projekti

S projekti usmerjenimi v izkoriščanje vetrne energije v praksi uresničujemo strateško zastavljene cilje države glede postopne opustitve fosilnih goriv in pospešeno tranzicijo k čistejši obnovljivi energiji.

Panorama Dandelion Hand Dandelion Closeup
Panorama
1.
Lokacija: Ojstrica Predviden pričetek obratovanja: 2023
Dandelion Hand
2.
Lokacija: Paški Kozjak Predviden pričetek obratovanja: 2025
Dandelion Closeup
3.
Lokacija: Rogatec Predviden pričetek obratovanja: 2023