DEM logo

Projekti

Panorama Dandelion Hand Dandelion Closeup
Panorama
1.
Lokacija: Ojstrica Predviden pričetek obratovanja: 2023
Dandelion Hand
2.
Lokacija: Paški Kozjak Predviden pričetek obratovanja: 2025
Dandelion Closeup
3.
Lokacija: Rogatec Predviden pričetek obratovanja: 2023

S projekti usmerjenimi v izkoriščanje vetrne energije v praksi uresničujemo strateško zastavljene cilje države glede postopne opustitve fosilnih goriv in pospešeno tranzicijo k čisti obnovljivi energiji. Izgradnja vetrnih elektrarn je državnega pomena, ko govorimo o oskrbi prebivalcev in industrije z električno energijo.