DEM logo

O projektu

Izgradnja vetrnih elektrarn je državnega pomena, ko govorimo o oskrbi z električno energijo. Vetrna energija predstavlja alternativo fosilnim gorivom in omogoča postopen prehod k čistejši obnovljivi energiji.

Vetrna elektrarna Ojstrica je predvidena v občini Dravograd, na dveh slemenih med Morijevim in Koboltovim vrhom v smeri vrha Košenjak.

Predvidena je postavitev treh vetrnih turbin nazivne moči 3 x 3,5 MW, ureditev dostopnih cest do stojnih mest vetrnih turbin in izvedba povezovalnih srednje napetostnih kablovodov med posameznimi vetrnimi turbinami za vključitev v obstoječe elektro distribucijsko omrežje.

Po meritvah vetrnega potenciala so stojišča vetrnih elektrarn umeščena glede na potek slemen, nadmorsko višino, čim lažji dostop in primerno razdaljo med stojišči, ki mora biti večja od štirikratnega premera rotorja. Razdalje med posameznimi stojišči bodo tako med 500 in 550 metrov.

Načrtovana postavitev vetrnih agregatov na Ojstrici

Načrtovana postavitev vetrnih agregatov na Ojstrici

Časovnica projekta

  • 1 Pobuda za državno prostorsko načrtovanje
  • 2 Analiza smernic in sklep vlade o izvedbi DPN
  • 3 Utemeljitev predlagane rešitve z osnutkom uredbe
  • 4 Javna objava
  • 5 Izdelava dodatnih strokovnih podlag
  • 6 Predlog DPN
  • 7 Javna objava (odziv NUP) uskladitev rešitev
  • 8 Sprejem DPN

Vetrna energija je okolju prijazna energija.

Nameščene bodo vetrne turbine nove generacije, tehnološko zelo izpopolnjene, tako glede okoljskih vplivov, kot glede izkoristka. Vsak vetrni agregat je sestavljen iz temelja, premera do 25 metrov, betonskega ali jeklenega stolpa, višine med 105 in 135 metrov, na katerega je nameščena turbina z generatorjem in z vso potrebno opremo. Glede na nazivno moč in tip, bo premer turbin med 90 in 150 metrov. Transformator moči do 4 MVA bo nameščen v stolpu vetrnega agregata.

Za vsako stojišče bo treba zgraditi dostopno cesto in plato za montažo, ki se po končani montaži ustrezno sanira (zatravi in zasadi).

Vsa stojišča so v gozdu, na nadmorski višini nad 1.245 metrov. Potrebna površina v času gradnje bo odvisna od tehnologije gradnje, ocenjena potrebna površina za postavitev vsake vetrne turbine je približno 60 x 100 metrov.

Trajna izguba gozda se meri v velikosti temeljev vetrnice, kar pomeni radij približno 25 metrov, in površine novih cest. Ob koncu gradnje vetrnega polja bodo temelji zasuti, površina tal pa sanirana in ponovno zatravljena oziroma zasajena. Sanirana bodo tudi vsa druga v času gradnje začasno uporabljena zemljišča.

Datoteke

Ostali projekti

Panorama Dandelion Hand Dandelion Closeup
Panorama
1.
Lokacija: Ojstrica Predviden pričetek obratovanja: 2023
Dandelion Hand
2.
Lokacija: Paški Kozjak Predviden pričetek obratovanja: 2025
Dandelion Closeup
3.
Lokacija: Rogatec Predviden pričetek obratovanja: 2023